Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku

 

Nawigacja

WITAMY W BRZECHWOLANDII !

      "Będziemy tworzyć takie warunki, aby każde dziecko osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości."

    Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6:30- 16:00. Oddziały zerowe od 7.30 do 17.00. Pracownicy przedszkola to kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno – obsługowy. Nad ich pracą czuwa dyrektor i wicedyrektor. Kadra pedagogiczna to nauczycielki w większości z wyższym wykształceniem pedagogicznym, które systematycznie doskonalą swój warsztat pracy na studiach podyplomowych, kursach i warsztatach.

    W roku szkolnym 2014/15 dzieci uczęszczają aż do czternastu grup, ze względu na obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci 5 i 6 letnich. Również w tym roku szkolnym dzieci 5 letnie odbywają obowiązek szkolny w Zespole Szkół im. Jana Pawła II przy ulicy Kościuszki.Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego wynikające z aktualnych programów zatwierdzonych przez MEN oraz programy własne opracowane przez nauczycielki. W realizacji Podstawy Programowej wykorzystywanych jest wiele metod tych starych, sprawdzonych i tych nowoczesnych. Wykorzystujemy następujące metody pracy: • elementy dramy, pedagogiki zabawy •  matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej • improwizację ruchową R. Labana • metodę K. Orffa • gimnastykę rytmiczną A. M. Kniessów • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz • technik C. Freineta. Dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju proponujemy dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola zajęcia dodatkowe. Bezpłatnie: • kółko plastyczne dla dzieci 5 i 6- letnich • kółko plastyczne • kółko teatralne, muzyczne oraz przyrodnicze, a także zajęcia rytmiki dla grup całodziennych.

W naszym przedszkolu odbywają się także zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców. Bierzemy udział w konkursach i organizujemy wycieczki. Prowadzimy otwarte imprezy okolicznościowe m. in. zabawy andrzejkowe, jasełka, bale karnawałowe, spotkania z Mikołajem, Święto Rodziny, Dzień Dziecka. Nasza praca polega nie tylko na stymulowaniu i kształtowaniu rozwoju dziecka, a także na działaniach profilaktycznych i kompensacyjnych, dlatego też ściśle współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną w Chojnicach.

  

photo

Sobota 13.02.2016

Ilość odwiedzin: 705223